วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2553

รับวาดภาพการ์ตูน, ภาพประกอบหนังสือ เอกสาร, ภาพล้อเลียน (โดยทีมงาน อ.ลาภ)

รับวาดภาพการ์ตูน, ภาพประกอบหนังสือ, ภาพประกอบเอกสาร, ภาพล้อเลียน โดยทีมงาน อ.ลาภ อำไพรัตน์
(ทีมงาน อ.ลาภ อำไพรัตน์ ก่อเกิดขึ้นมาจากกลุ่มคนที่มีใจรักการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยไม่เกี่ยงวัย เชื้อชาติ ศาสนา อาชีพ และรสนิยม แต่จะเน้นไปที่นักเรียนนักศึกษาเป็นสำคัญ
มีจุดประสงค์หลักเพื่อต้องการให้นักศึกษาในคณะศิลปกรรมมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระทางบ้านด้วยการสร้างรายได้ให้กับตัวเอง โดยใช้วิชาชีพที่ถนัดเป็นสิ่งแลกเปลี่ยน อีกทั้งยังเป็นการ "ซ้อม" สร้างอาชีพให้กับเหล่านักศึกษาในทางอ้อมอีกด้วย
ทั้งหมดประกอบด้วยครูผู้สอนศิลปะ นักศึกษาคณะศิลปกรรม และจิตรกรมืออาชีพ ฯลฯ ที่มีทักษะฝีมือจัดจ้านหลากหลายสไตล์ ด้วยเหตุนี้ผลงานภาพวาดจึงเต็มไปด้วยคุณภาพมาตรฐาน แต่มีราคาที่เป็นกันเอง
ดังนั้นผลงานทุกชิ้นที่สร้างสรรค์โดยฝีมือนักศึกษาจึงถือได้ว่าผู้ว่าจ้างมีส่วนร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับการทุ่มเทฝึกฝนในวิชาชีพศิลปกรรมต่อไป โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ
กล่าวคือทุกบาททุกสตางค์ที่ได้รับมา นักศึกษาจะได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวสำหรับต่อยอดการศึกษาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย ไม่มีการหักค่านายหน้าใดๆ ทั้งสิ้น
ที่สำคัญ ก่อนส่งผลงานให้กับลูกค้า อ.ลาภ จะทำการคัดกรองผลงานด้วยตัวเองก่อนส่งถึงมือท่านทุกชิ้น)


ภาพล้อเลียนสี

ภาพล้อเลียนขาวดำ

ภาพการ์ตูนสี

ภาพการ์ตูนขาวดำ

ภาพประกอบฯ สี

ภาพประกอบฯ ขาวดำ

ทีมงาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น